wortschatz-kleidung-1

Kleidung – Từ vựng về quần áo (phần 1)

? Hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng về chủ đề “trang phục” các bạn nhé! ?

wortschatz-kleidung-1

Leave a Comment