letzte-pharaonin

Kleopatra – die letzte Pharaonin

Bài đọc hôm nay nói về Cleopatra – vị nữ vương quyền lực quyến rũ cùng trí thông minh hơn người.

Viel Spaß beim Lernen!

letzte-pharaonin

Leave a Comment