homonym_gericht

Gericht

? #HOMONYM – Từ đồng âm khác nghĩa. Bổ sung ngay vào sổ tay từ vựng để tránh nhầm lẫn và ghi nhớ nghĩa của cặp từ này luôn nha các bạn!

homonym_gericht

Leave a Comment