leiden-an-unter

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“leiden an – leiden unter”

Đâu là sự khác nhau giữa những từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời qua những bức hình dưới đây nhé.

leiden-an-unter
leiden
leiden-an
leiden-unter

Leave a Comment