leiden-an-unter

leiden an / unter

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“?????? – ?????? ?? – ?????? ?????”

? Đâu là sự khác nhau giữa những từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời qua những bức hình dưới đây nhé. ?

leiden-an-unter
leiden
leiden-an
leiden-unter

Leave a Comment