leiter

Leiter

⁉️ Đâu là sự khác nhau giữa “der Leiter” và “die Leiter”?

?Cùng DC làm rõ qua bức hình dưới đây nhé. ?

leiter

Leave a Comment