praepositionen

Định nghĩa

1. Giới từ chỉ địa điểm (lokale Präposition) dùng để làm gì?

  • Giới từ chỉ địa điểm (lokale Präposition) dùng để trả lời cho 3 câu hỏi: Wo? (Ở đâu?)/ Wohin? (Đi đâu?)/ Woher? (Đến từ đâu?).
  • Giới từ chỉ địa điểm (lokale Präposition) thường đi kèm với các danh từ là tên các địa điểm xác định. 

Ví dụ:

2. Các Giới từ chỉ địa điểm (lokale Präposition) thường gặp:

praeposition-1-table-2

Bài tập

Các bài tập

praepositionen

Präpositionen (2)

Bài tập ngữ pháp về Präpositionen – phần 2.
praepositionen

Präpositionen (3)

Bài tập ngữ pháp về Präpositionen – phần 3.

Leave a Comment