artikel

Định nghĩa

1. Mạo từ sở hữu (Possessivartikel) là gì và khi nào chúng ta dùng Mạo từ sở hữu (Possessivartikel)?

  • Mạo từ sở hữu (Possessivartikel) là 1 loại mạo từ và nó luôn đứng trước danh từ. 
  • Chúng ta sử dụng Mạo từ sở hữu (Possessivartikel) khi muốn chỉ ra danh từ đó thuộc về ai hoặc thuộc về cái gì.

Ví dụ:

  • Das ist mein Tisch.

(Đó là cái bàn của tôi.)

  • Nachmittags geht er immer mit seinem Hund spazieren.

(Chiều nào tôi cũng đi dạo với con chó của anh ấy.)

  • In unserer Freizeit treiben wir viel Sport.

(Trong thời gian của chúng tôi rảnh, chúng tôi chơi thể thao nhiều.)

2. Các Mạo từ sở hữu (Possessivartikel):

NgôiQuán từ sở hữu
ichmein (của tôi)
dudein  (của bạn)
ersein  (của anh ấy)
sieihr  (của cô ấy)
essein  (của nó)
wirunser  (của chúng tôi)
ihreuer/eur- (của các bạn)
sieihr  (của họ)
SieIhr  (của Ngài)

3. Cách chia Mạo từ sở hữu (Possessivartikel) theo danh từ:

Ví dụ:

Bài tập

Các bài tập

Leave a Comment