MIÊU TẢ CÔNG VIỆC

Quản lý Marketing được kỳ vọng sẽ mang đến các kiến thức chuyên môn về Marketing cho nhân viên của Deutsch Campus, chia sẻ các kiến thức chuyên môn với nhân viên Marketing khác trong nội bộ để đảm bảo sự nhất quán trong chiến dịch Marketing trên khắp các bộ phận của Deutsch Campus. Việc này sẽ bao gồm cả lên kế hoạch, phân tích, thực thi và đánh giá các chiến lược Marketing cho các sản phẩm/dịch vụ của Deutsch Campus. Quản lý Marketing sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Deutsch Campus về cả mặt thương hiệu và cả với vai trò là một trung tâm ngoại ngữ.

VÀI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

 • Phát triển và quản lý các chiến lược Marketing cho Deutsch Campus, đảm bảo sự nhất quán với tầm nhìn và sứ mệnh của Deutsch Campus.
 • Lên kế hoạch, thực thi và đánh giá các chiến dịch marketing, các hoạt động của Deutsch Campus.
 • Lên kế hoạch, thực thi và đánh giá các chiến dịch marketing trên các nền tảng số và trên các trang thông tin khác của Deutsch Campus.
 • Mang lại những góp ý, ý kiến trong quá trình phát triển sản phẩm.
 • Đảm bảo sự giám sát hiệu quả của chiến dịch Marketing cho Deutsch Campus.
 • Đảm bảo việc nắm bắt và chia sẻ các insights và số liệu cho các bộ phận khác của Deutsch Campus.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM

 • Bằng cấp hoặc trình độ chuyên môn trong lĩnh vực tiếp thị hoặc kinh doanh, hoặc mức độ kinh nghiệm tương đương có thể chứng minh được.
 • Có kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí tương tự.
 • Có kinh nghiệm trong việc thiết kế và xây dựng các kế hoạch hỗ trợ các chương trình / sản phẩm.
 • Có kinh nghiệm phân bổ hiệu quả ngân sách và nguồn lực với các bên liên quan.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực / thị trường giảng dạy ngôn ngữ.


ROLE PURPOSE

To provide professional marketing expertise to the Deutsch Campus staff, to share relevant knowledge and expertise with other marketing professionals within the staff and to help ensure alignment with marketing strategy across Deutsch Campus. This will include the planning, delivery and evaluation of marketing strategies across teaching products and teaching centers. The Marketing Manager will play a proactive role in the development of Deutsch Campus, including business planning, and work closely with their colleagues in Deutsch Campus to ensure alignment.

CHALLENGES & ACCOUNTABILITIES

 • Develops and manages a marketing strategy for Deutsch Campus, ensuring alignment to Deutsch Campus vision and mission.
 • Plans, executes and evaluates marketing campaigns, promotional events and activities for Deutsch Campus.
 • Manages planning and execution of social media and digital campaigns.
 • Provides appropriate input to product development.
 • Ensures monitoring of marketing performance for Deutsch Campus.
 • Ensures the capture and sharing of insight and analytics across Deutsch Campus.

ROLE SPECIFIC KNOWLEDGE AND EXPERIENCE

 • Degree or professional qualification in marketing or business, or demonstrable level of equivalent experience.
 • At least 5 years of experience in developing marketing strategies and plans within an organization.
 • Experience in the design and delivery of plans to support programmes / products.
 • Experience in effectively negotiating budgets and resources with senior stakeholders.
 • Experience in the Language teaching market/sector.

SEND YOUR CV TO HR@DEUTSCHCAMPUS.COM