neugierig (adj): hiếu kỳ 👀
(stark an etwas interessiert sein) _ “Neu” + “Gier”
quan tâm mãnh liệt một cái gì đó _ “Mới” + “Tham lam”
+ “Wer nicht mehr wissensdurstig ist, wird alt, wer nicht einmal mehr neugierig ist, ist alt geworden.”
“Ai không còn khát khao kiến thức sẽ già đi, những ai thậm chí không hiếu kỳ, thì đã già rồi.” + Sag es mir endlich, du hast mich neugierig gemacht.
Nói cho tôi biết đi, bạn làm tôi tò mò/ hiếu kỳ rồi đấy

– wissensdurstig: tò mò
(unbedingt etwas wissen wollen) _ “Wissen” + “Durst”
hoàn toàn muốn biết điều gì đó _ “Kiến thức’’ + ‘‘Khát’’
+ seinen Wissensdurst stillen
làm dịu cơn khát kiến thức của anh ấy
+ vor Wissensdurst brennen
bùng cháy trước thèm khát kiến thức

– wissbegierig: tò mò
(begierig, etwas zu wissen, zu erfahren) _ “Wissen” + “Gier”
háo hức muốn biết, trải nghiệm gì đó _ “Kiến thức” + “Tham lam”
+ Er war äußerst wissbegierig hinsichtlich ihrer Person
Anh ta vô cùng tò mò về con người của cô.

– interessiert: thích thú
(Interesse an etwas haben)
+ Mia ist eine sehr interessierte Schülerin. Sie stellt viele Fragen und will alles wissen.
Mia là một học sinh rất thích thú. Cô ấy hỏi nhiều câu hỏi và muốn biết tất cả mọi thứ.

Leave a Comment