Ngắn: Trước Đại học ở Việt Nam và Đức

Yếu tố tiên quyết để học hiệu quả tại Đức là gì? Đâu là sự khác biệt rõ nét giữa cách học hai bên? Mỗi người cần chuẩn bị gì và nên học ra sao để đạt kết quả tốt ở Đức? Những câu hỏi trên sẽ được kể đến trong tập podcast Ngắn đầu tiên này của Cùng đi Đức.

Leave a Comment