schild

Schild

? #HOMONYM – Từ đồng âm khác nghĩa ? Cặp từ của hôm nay là: das Schild và der Schild. Cùng xem hình để tìm hiểu sự khác nhau của hai từ này nhé các bạn!

schild

Leave a Comment