schloss

Schloss

⁉️ “das Schloss” trong tiếng Đức mang nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh!

? Cùng DC làm rõ qua bức hình dưới đây nhé. ?

schloss

Leave a Comment