aendern-veraendern-wechseln

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“(sich) ändern – (sich) verändern – wechseln”

Đâu là sự khác nhau giữa 3 từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn

aendern-veraendern-wechseln
aendern
veraendern
wechseln

Leave a Comment