sorgen-fuer-sich-sorgen-machen-um-in-sorge-sein

sorgen – sich Sorgen machen – in Sorge sein

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“?????? – ???? ?????? ?????? – ?? ????? ????”

? Đâu là sự khác nhau giữa những từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời qua những bức hình dưới đây nhé. ?

sorgen-fuer-sich-sorgen-machen-um-in-sorge-sein
sorgen
sich-sorgen-machen
in-sorge-sein

Leave a Comment