sorgen-fuer-sich-sorgen-machen-um-in-sorge-sein

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“sorgen für – sich Sorgen machen um – in Sorge sein um”

Đâu là sự khác nhau giữa những từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời qua những bức hình dưới đây nhé.

sorgen-fuer-sich-sorgen-machen-um-in-sorge-sein
sorgen
sich-sorgen-machen
in-sorge-sein

Leave a Comment