strauss

Strauß

⁉️ “der Strauß” trong tiếng Đức mang nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh!

? Cùng DC làm rõ qua bức hình dưới đây nhé. ?

strauss

Leave a Comment