vampir

Vampir?

?Bài đọc hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một sinh vật huyền huyễn “ma cà rồng”. Ma cà rồng là một sinh vật cắn người để hút máu của họ. Đây là sinh vật không có thật…

? Các bạn cùng đọc tiếp qua đoạn văn dưới đây nhé! ?

Viel Spaß beim Lesen!

vampir

Leave a Comment