verdienst

Verdienst

⁉️ Đâu là sự khác nhau giữa “das Verdienst” và “der Verdienst”?

? Cùng DC làm rõ qua bức hình dưới đây nhé. ?

verdienst

Leave a Comment